Lacats i envernissats

Nosaltres laquem a l'obra i al taller utilitzant qualsevol gamma de colors, amb poliuretà o vernissos a l'aigua. T'envernissem tota classe de mobles, finestres, armaris o el que necessitis.